1,033 views

Szándékunk, hogy a gyógyítás eme tradíciója újjászülessen a MEDOKH (máltai lovagrend) vezetése alatt

Angelus Card. Sodanos

 

Jézus Krisztus Urunk küldetésére emlékezve – az Ő Egyházának feladata a betegek és szegények segítése, és hogy emlékeztesse a világot arra, hogy minden gyógyulás Tőle ered. Ezt tanította Jézus, és sokan megismerték tanításait, ahogy  Máté evangéliumában olvashatjuk:

“Máté 4,24: Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket.”

Szándékunk, hogy a gyógyítás eme tradíciója újjászülessen a MEDOKH (máltai lovagrend) vezetése alatt.  Kijelentjük, hogy a betegség nem hibás testi funkció, hanem lehetőség a lélek számára a felemelkedésre, hogy felismerje Isteni küldetését.  Szándékunkban áll megerősíteni az ősi tradíciót, amely a hitet és a gyógyulást,  a test és a lélek gyógyulását nem különíti el – a tradíciót, melyben a pap gyógyító volt és a gyógyító pap volt.

Tudatában vagyunk, hogy ez a tradíció az elmúlt században meggyengült a kémiai és egyéb fizikai orvoslás kezdeti sikerei miatt. Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a siker felületes és olyan mint amikor homokra építenek házat és abban reménykednek, hogy irányíthatják a sorsot és biztonságban lehetnek.

Szándékunkban áll támogatást nyújtani azoknak, akik megértik, hogy sem a tabletta, sem a sebészkés nem hoz végső gyógyulást, hanem a Szellem eltökélt szándéka, hogy a betegség által a lélek jobbá váljon, átalakuljon a félelem Isten dicsőítésévé, a lélek átalakuljon önzőségből  szolgálattá – Isten dicsőségére.

A máltai lovagok ezt az ősi tradíciót nagyon jól  megalapozták és felépítették, sikerült az istenimádatot és a gyógyulást egyesíteni. Az általuk létrehozott menház most újraépült Kiran Schmidt nagymester vezetése alatt.

Ez a hagyományt régen és most is fenyegette a fennálló világrend urainak ellenérdeke. A MEDOKH számunkra egy gondoskodó intézmény, amely újraalakítja a gyógyitás azon módját, amely elfogadja a fenti elveket és azon munkálkodik, hogy olyan gyógyítást alkalmazzon, amely elősegíti a betegség megértését, hogy a személy visszatérhessen eredeti küldetéséhez – Isten fia lehessen, és felismerje az Isteni tervet.

A betegség alázattal tölti el a legönteltebb és legönzőbb embert is, és nyitottá teszi egy másfajta életszemléletre és igazságra –  ezek a leginkább szent és értékes pillanatok az életben.  A gyógyulás az Isteni gyógyítóerő megértésével jön létre.

Kiv. 15,26: „Én, az Úr vagyok a te orvosod.”

Ha az orvos és eszközei a Teremtő eszközei, akkor a gyógyulás megalapozott és gyümölcsöző lesz, és egyértelművé teszi, hogy Isten és az Ő módszere az Élet Fájának kifejeződése.

A MEDOKH tagjai és akik megértik, hogy nem ők gyógyítanak, hanem a mennyei Atya, nem fognak beleesni a régi csapdába, hogy a gyógyítási sikereiket saját maguk dicsőítésére használják. Akit a Nagymester arra érdemesnek talál a Szent György rend lovagja vagy hölgye lehet, és a Katolikus Egyház Szentjeinek különleges védelmét és áldását élvezheti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *